Sản phẩm

MÔ HÌNH GROOT

Còn hàng

Mô hình GrootChiều cao: Đội quân Baby Groot xâm chiếm TiTan xD Em nó có công dụng làm cốc cắm bút hoặc có thể dùng làm chậu cây luôn xDCute Cute không <3

150,000₫

Mô hình Groot

Chiều cao: 

Đội quân Baby Groot xâm chiếm TiTan xD 

Em nó có công dụng làm cốc cắm bút hoặc có thể dùng làm chậu cây luôn xD

Cute Cute không <3

SẢN PHẨM LIÊN QUAN