Các Khách Hàng Lẻ

Anh Việt Anh Nguyễn

Yên Bái

Anh Tùng Bùi

Phú Thọ

Anh Đức Mạnh

Hải Phòng

Anh Hùng Cường

Thái Nguyên

Anh Trịnh Gia Huy

Ninh Bình

Anh Hải Trần

Hà Nội

Anh Huy Nguyễn

Hà Nội

Anh Phạm Hồng Khoa

TP Hồ Chí Minh

Anh Thành Đạt

Bình Dương

Anh Thành Trần

Hà Nội

Anh Yun Te

Hải Phòng

Chị Lê Huỳnh Kim Thanh

TP Hồ Chí Minh