HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

01. Hình thức thanh toán

TiTan chấp nhận các loại hình thức thanh toán sau đây:

  • Thanh toán sau khi nhận hàng (COD)
  • Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng

02. Thông tin ngân hàng

Chuyển khoản cho TiTan với nội dung: WEB + SĐT tới số tài khoản dưới đây:

Ngân hàng: Vietcombank

Số tài khoản: 1019075560

Chủ tài khoản: Nguyễn Đức Trung